Výskum a vývoj novýoi technológii etalonáže a kalibrácie meracích prístrojov a zariadení prietoku a objemu kvapalných uhľovodíkov."

Dátum:

Dátum zverejnenia:01.10.2014
Dátum začatia:29.09.2014
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Slovenská legálna metrológia, n. o.
IČO prijímateľa:37 954 521
Miesto realizácie:Banská Bystrica
Poskytovateľ:Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#53879

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
DODATOK Č.5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0461-11
APVV-0461-11-D5
0,00 € Slovenská legálna metrológia, n. o. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Vystavil: Agentúra na podporu výskumu a vývoja Zobrazenia: 0x