"Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1.časť "

Dátum:

Dátum zverejnenia:31.07.2020
Dátum začatia:01.09.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO prijímateľa:31 753 604
Miesto realizácie:"celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I.) "
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#78927

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 3 970 280 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC142-2015-4/01
3 971 026,27 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
DODATOK Č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
1
3 971 026,27 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
3 971 026,27 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
3 971 026,27 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC142-2015-4/01
Dodatok č. 4
3 970 279,59 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC142-2015-4/01
Dodatok č. 5
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x