Zberný dvor odpadov Gbely – druhá etapa

Dátum:

Dátum zverejnenia:21.05.2020
Dátum začatia:01.01.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Gbely
IČO prijímateľa:00 309 524
Miesto realizácie:Mesto Gbely
Poskytovateľ:MŽP SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#79882

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 222 518 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/114
222 517,77 € Mesto Gbely Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
222 517,77 € Mesto Gbely Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
DODATOK č. 2
222 517,77 € Mesto Gbely Ministerstvo životného prostredia SR
dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí NFP
3
222 517,77 € Mesto Gbely Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.4
4
221 802,38 € Mesto Gbely Ministerstvo životného prostredia SR
Dodatok č.5
5
0,00 € Mesto Gbely Ministerstvo životného prostredia SR
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x