Register projektov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.01.2021
Dátum začatia:01.12.2020
Dátum ukončenia:31.12.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
IČO prijímateľa:36022047
Miesto realizácie:Mesto Nitra, Nitriansky kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#118007

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 774 986 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC123-2017-17/11
774 985,94 € Slovenský vodohospodárky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenský vodohospodárky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
0,00 € Slovenský vodohospodárky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
774 985,94 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ministerstvo životného prostredia SR
Návrat späť
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x