Dodatok č. 1


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:

Dodávateľ

Názov:Slovenský vodohospodárky podnik, štátny podnik
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dátum uzavretia:05.06.2020
Dátum účinnosti:12.06.2020
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:0
Poznámka:aktualizácia Prílohy č. 3 k Zmluve; zapracovanie formálnej zmeny spočívajúcej v zmene štatutárneho orgánu Prijímateľa
Prílohy:/data/att/102866.pdf/data/att/102867.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: