0474/2019-D1


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
IČO:00164381

Dodávateľ

Názov:Základná škola Károlya Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
IČO:37860917
Adresa:Nová cesta 9, 941 10 Tvrdošovce

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/81/2019
Dátum uzavretia:31.08.2021
Dátum účinnosti:09.09.2021
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:
Suma s DPH:0
Poznámka:
Prílohy:/data/att/115191.pdf/data/att/115192.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: