Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Január
2020
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov certifikačného orgánu v rokoch 2019-2021
Ministerstvo financií SR
468 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Zvýšenie kreatívneho potenciálu v oblasti filmovej produkcie. - et cetera group, s.r.o.
et cetera group, s.r.o.
195 703,30 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Asanácia stavebných objektov továrne CLARA v obci Utekáč
Obec Utekáč
212 087,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Kreatívny koncept streamovacej služby živých prenosov
Mojmír Krutý - CML
168 422,98 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
23.
Január
2020
Materiálno technické zabezpečenie na podporu mládežníckeho futbalu.
Športový klub Slovan Hostie, Hostie 134, 951 94 Hostie
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Rozvoj futbalu XXX
Telovýchovná jednota FC Kátlovce, Kátlovce 200, 919 55 Kátlovce
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Hasičský šport nezaniká
Dobrovoľný hasičský zbor Vlčany, Vlčany č. 1, 925 84 Vlčany
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Vybudovanie úseku cyklotrasy Moyzesova - Všivavec
Mesto Lipany
76 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Nature fitness v historickom parku v XXX
Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Nákup športovej výbavy vonkajších fitness strojov + workout prvkov v obci.
Obec Slopná, Slopná 159, 018 21 Slopná
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Zabezpečenie aktivít, prevádzky a vybavenia Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava, n.o.
Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n. o.
209 243,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Modernizácia a rozširovanie poskytovaných zdravotníckych služieb na území okresu Sabinov
ORTHON, s.r.o.
18 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Zabezpečenie aktivít, prevádzky a vybavenia Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o.
"Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n. o."
270 202,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Vypracovanie projektovej dokumentácie úseku cyklotrasy Šarišské Dravce - Bajerovce
Združenie obcí hornej Torysy
25 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie doplnkovej infraštruktúry cyklistickej trasy
Mesto Sabinov
10 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Vypracovanie projektovej dokumentácie meštianskeho domu na zriadenie galérie
Mesto Sabinov
10 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Nákup športovej výbavy
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o., Hollého 1380, 905 01 Senica
4 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Vypracovanie geometrických plánov úseku cyklotrasy Krivany - Bajerovce
Združenie obcí hornej Torysy
38 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
23.
Január
2020
Materiálno-technické vybavenie TJ
Telovýchovná jednota Šimonka ČIERNE okr. Vranov n/T., Čierne nad Topľou 213, 094 34 Čierne nad Topľou
3 000,00 € nenávratná Úrad vlády SR
23.
Január
2020
Vybudovanie náučnej cyklotrasy a turistického chodníka
Obec Smolnícka Huta
30 000,00 € nenávratná Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »