Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
9.
Júl
2020
Výroba elektrických svetelných lámp UV - A lapačov lietajuceho hmyzu.
DE-SK,s.r.o.
254 100,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Zvyšovanie kvality a efektivity výrobného procesu v podniku Jozef Matejka- Kovoobrábanie
Jozef Matejka Kovoobrábanie
99 710,91 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Nové stojiská v lokalite ŠOBOV pre zdravší život rómskych komunít
Mesto Banská Štiavnica
11 830,76 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
9.
Júl
2020
Pásové zavlažovače a mobilný čerpadlový agregát
Poľnohospodárske družstvo Melčice-Lieskové
61 143,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2020
Modernizácia závlahového detailu – pásové zavlažovače
AGRO – DRUŽSTVO Trebatice
171 203,66 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
9.
Júl
2020
Rekonštrukcia rozvodov centrálneho zásobovania tepla v meste Topoľčany
TOMA, s.r.o.
2 302 941,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9.
Júl
2020
Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín – Bysterec
TEHOS, s.r.o.
1 542 977,60 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná Ždaňa
obec Dolná Ždaňa
122 379,11 € nenávratná MŽPSR
8.
Júl
2020
Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV, okruh kotolne Centrum I., Sabinov
SABYT, s.r.o.
1 503 709,92 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov koordinačného orgánu pre finančné nástroje MF SR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
30 000,00 € nenávratná Úrad vlády Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Technológia zavlažovania
Poľnohospodárke družstvo v Ohradoch
153 095,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2020
Investície do modernizácie závlahového systému Ing. Jozefa Kneža
Ing. Knežo Jozef
35 350,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2020
Zberný dvor Skároš
Obec Skároš
149 861,07 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti VARIAKOV a.s
VARIAKOV a.s.
199 999,22 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Cooperation and coordination-Future in Hemp
Združenie Veľké Kapušany a okolie
4 000,00 € nenávratná MPRV SR
8.
Júl
2020
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Lovinobaňa
Obec Lovinobaňa
272 252,62 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
NOVOSTAVBA VIDIECKEHO REKREAČNÉHO OBJEKTU V OBCI NOVÁ BAŇA
Adamas Alliance, s.r.o.
169 696,04 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Júl
2020
Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
99 840,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
8.
Júl
2020
Business Roentgen
Centire s. r. o.
707 662,77 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8.
Júl
2020
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Tulipánová 1, Nitra
Mesto Nitra
62 477,05 € nenávratná MPRV SR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »