Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
12.
December
2019
Diverzifikácia činnosti a rast konkurencieschopnosti prostredníctvom obstarania inovatívnej technológie
CHETRA SK, s.r.o.
242 692,20 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
December
2019
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Adrián Nagy - ADOREX
Adrián Nagy - ADOREX
331 925,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
December
2019
Kontrola emisií pre rudné mosty VP2
U. S. Steel Košice
4 940 841,40 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
12.
December
2019
Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výroby účinnejších odlučovačov ropných látok
KLARTEC, spol. s r.o.
2 545 772,72 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
December
2019
Komunitné centrum Orechov Dvor
Mesto Nitra
337 204,42 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12.
December
2019
Lesnícka komora pre lesy a lesníctvo v roku 2019
Slovenská lesnícka komora
5 000,00 € nenávratná MPRV SR
12.
December
2019
Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23 322 709,13 € nenávratná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
12.
December
2019
Modifikované polyméry z obnoviteľných zdrojov a ich degradácia
Ústav polymérov SAV
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
December
2019
Vytvorenie krátkeho odbytového reťazca AGROPARK
AGROPARK LIPTOV, s.r.o.
2 859 988,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
OBSTARANIE PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ K TRAKTORU V OBCI RADOBICA
Obec Radobica
56 640,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Obecný kamerový systém
Obec Dolný Vadičov
59 743,20 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Tvrdomestice
Obec Tvrdomestice
87 446,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Prídavné zariadenia nevyhnutné na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a chodníkov v obci Podhorie
Obec Podhorie
87 095,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
Rozvoj vertikálnej a horizontálnej spolupráce partnerov pri zabezpečení predaja poľnohospodárskych produktov v regióne Trnava a Hlohovec
AGROBIOP s.r.o.
2 385 382,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
December
2019
„Rozpočtový informačný systém (RIS) pre Moldavsko – zdieľanie úspešného slovenského e-government riešenia“
PosAm, spol. s r.o.
10 000,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
12.
December
2019
Prezentácia prírodného, historického a kultúrneho dedičstva
Slovenská poľovnícka komora
20 000,00 € nenávratná MPRV SR
12.
December
2019
Publikácia o našich národných plemenách hospodárskych zvierat
OZ Chováme doma
2 000,00 € nenávratná MPRV SR
12.
December
2019
Opeľovacia činnosť včiel
Slovenský zväz včelárov
927 728,00 € nenávratná MPRV SR
12.
December
2019
100. výročie založenia Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici
Schola silva
15 000,00 € nenávratná MPRV SR
12.
December
2019
Lenartov - Rekonštrukcia a dostavba materskej školy
Obec Lenartov
280 272,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »