Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
4.
Marec
2024
Rozvoj podnikania v spoločnosti AFINES GROUP, j.s.a.
AFINES GROUP j.s.a.
118 433,33 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Marec
2024
Posilnenie konkurencieschopnosti podniku Patria I., spol. s r.o.
Patria I., spol. s r.o.
151 475,95 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Marec
2024
Rozvoj podnikania spoločnosti NESPA s.r.o.
NESPA s.r.o.
153 637,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Marec
2024
Podpora vybavenia športovísk a požičovńa športových potrieb spoločnosti Termalpark Rapovce, s.r.o.
TERMALPARK RAPOVCE s.r.o.
66 629,18 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Marec
2024
Sme si rovní II.
Slovenský paralympijský výbor
7 653 928,89 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Podpora opatrovateľskej služby
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
99 446 956,67 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Spoločne hľadáme prácu III.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12 323 724,00 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti/ Poradenstvom k zamestnaniu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
41 601 756,00 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúčenia prostredníctvom národných liniek pomoci
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
6 952 226,40 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7 289 044,00 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
19 650 592,80 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Inštitút sociálnej ekonomiky II
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18 384 959,82 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Rodinné poradne II. - rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
39 887 615,60 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23 137 632,00 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov
Aliancia sektorových rád
23 684 520,49 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce
Aliancia sektorových rád
29 883 252,00 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Rozvoj dlhodobej starostlivosti poskytovanej na komunitnej úrovni v BBSK
Banskobystrický samosprávny kraj
2 186 354,44 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Transformácia BPS BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.
BIOPLYN BIEROVCE 2 s.r.o.
1 309 373,51 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Marec
2024
Šanca na návrat 2
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
17 997 236,98 € nenávratná MPSVR SR
4.
Marec
2024
Modernizácia bioplynovej stanice Tvrdošín
VSV GROUP, s.r.o.
510 437,25 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky