Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
18.
September
2020
Zvýšenie technologickej úrovne spoločnosti Gabion center s.r.o.
GABION CENTER s.r.o.
115 425,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
September
2020
Inteligentné inovácie v spoločnosti GALMM s.r.o.
GALMM s.r.o.
1 810 125,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18.
September
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/85/2017 (0781/2017-D2)
Základná škola s materskou školou Helcmanovce Helcmanovce 41, 055 63 Helcmanovce
82 905,54 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
September
2020
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov PD Kútniky - zavlažovanie
Poľnohospodárske družstvo Kútniky
423 535,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2020
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu Ruskovce
Obec Ruskovce
109 935,29 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2020
Nákup lesnej mechanizácie
Pozemkové spoločenstvo Urbaristov a Sekanín Čaradice, p.s.
44 246,10 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2020
Sady nad Torysou – vodovod
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
48 083,01 € nenávratná MPRV SR
18.
September
2020
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Práznovce
Obec Práznovce
149 658,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2020
Dom smútku Bajerovce
Obec Bajerovce
118 959,18 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
September
2020
Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariadenia na adaptívne orbitálne obrábanie zváracích hrán osovo symetrických telies
Výskumný ústav zváračský
837 149,57 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
September
2020
Kvalitou k úspechu
Siluma, spol. s r.o.
47 123,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
September
2020
Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti HAKOM, s.r.o.
HAKOM, s.r.o.
197 500,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
September
2020
Zvýšenie inovačného potenciálu Kolonial Košice, a.s
Kolonial Košice, a.s.
399 196,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
September
2020
Inovace výuky strojírenských oborů pro potřeby trhu práce
Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
5 505,61 € nenávratná MPRV SR
17.
September
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (0887/2019-D1)
Spojená škola Dudince Ľ. Štúra 155/23, Dudince 962 71
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
September
2020
Dynamika a perspektívy súčasnej slovenčiny ako menšinového jazyka v prostredí srbskej Vojvodiny
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7 002,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
September
2020
Vypracovanie účelových energetických auditov za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby (GES)
Mesto Topoľčany
53 542,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
September
2020
Spolupráca v oblasti výskytu akrylamidu a kvalitatívnych aspektov pekárskych produktov z hybridnej obilniny tritikale
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7 050,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
September
2020
Výlisky lisované za studena ako krmivo – hodnotenie nutričnej kvality
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
7 020,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
17.
September
2020
Rozvoj miestneho trhu skupiny - "Náš trh"
KROK, spol. s r.o.
2 081 287,32 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »