Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Apríl
2024
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ELPROPEK spol. s r.o. prostredníctvom automatizácie výrobného procesu
ELPROPEK spol. s r. o.
114 275,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2024
Inteligentné riešenie procesov v spoločnosti TOMARK, s.r.o.
TOMARK, s.r.o.
909 541,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2024
Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych liečiv na báze biopreparátov vápnika zacielených na prevenciu a liečbu osteologických civilizačných ochorení
BIOMIN, a.s.
1 236 625,05 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2024
Inovácia výrobného procesu Slavia Production Systems a.s.
Slavia Production Systems a.s.
392 979,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2024
Inovovaný SW nástroj kybernetickej bezpečnosti pred bezpečnostnými incidentmi v sieťovej prevádzke civilného letectva
Beset, s. r. o.
761 796,80 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2024
Technologické vybavenie Wellness centra
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
161 042,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2024
Hemp Cluster ako ohnisko inovácií konopárskej aliancie
HEMP CLUSTER
172 068,62 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2024
Rozvoj podnikania spoločnosti AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. vo výrobnej prevádzke v Prievidzi
AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.
200 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2024
Rast klastrovej organizácie REPRIK
REGIONÁLNY PRIEMYSELNÝ INOVAČNÝ KLASTER RIMAVSKÁ KOTLINA REPRIK
195 445,74 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2024
Investície do rozšírenia výrobných kapacít Scheuch s.r.o.
Scheuch s.r.o.
900 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Apríl
2024
Na hrade a v podhradí
Centrum vied o umení SAV, v.v.i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
15.
Apríl
2024
Dokúpenie riadu do školskej kuchyne materskej školy, výmena veľkokapacitného kontajnera na cintoríne, nákup nožnicových stanov na obecné akcie
Obec Bajany
5 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
15.
Apríl
2024
Riešenie havarijného stavu obecných budov a verejného rozhlasu
Obec Baškovce
20 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
15.
Apríl
2024
Rekonštrukcia cesty na miestnom cintoríne
Obec Bánovce nad Ondavou
12 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
15.
Apríl
2024
Rekonštrukcia oplotenia pri obecnom úrade a cintoríne
Obec Beňatina
19 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
15.
Apríl
2024
Vydanie CD - Beňatinskí chlopci
Obec Beňatina
2 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
15.
Apríl
2024
Vybudovanie dopravného ihriska
Obec Bežovce
19 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
15.
Apríl
2024
Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Obec Blatná Polianka
19 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
15.
Apríl
2024
Materiálno-technické vybavenie kuchyne Kultúrneho domu
Obec Blatné Remety
19 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR
15.
Apríl
2024
Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu
Obec Blatné Revištia
10 000,00 € nenávratná Ministerstvo financií SR