Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
31.
Január
2023
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží
Ministerstvo životného prostredia SR
9 127 293,62 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Január
2023
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (2)
Ministerstvo životného prostredia SR
7 260 844,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
31.
Január
2023
Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu výroby komplexných zostáv z plechov a profilov spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o.
ŠVEC a SPOL, s.r.o.
130 581,83 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
31.
Január
2023
Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov v obci Štiavnik
Obec Štiavnik
1 318 675,33 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
Január
2023
Využitie digitálnej technológie pri manipulácii s MH a ošetrovaní pasienkov
Agrofield, s.r.o.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Zvýšenie kvality produkcie Radovan Číčko - Regnum
Radovan Číčko - REGNUM
24 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska
Obec Nedanovce
14 700,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia interiéru a výmena vykurovania v Dome kultúry v obci Úbrež
Obec Úbrež
17 994,42 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu v Zuberci
Obec Zuberec
25 152,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/1312 v obci Žlkovce
Obec Žlkovce
17 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Oddychová zóna, Vígľaš-Dolinky
Obec Vígľaš
20 160,90 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Trhové miesto – Obec Vígľaš
Obec Vígľaš
21 099,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Detské ihrisko Veľké Dravce
Obec Veľké Dravce
11 944,15 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Kamerový systém
Obec Čajkov
12 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Záhradné
Obec Záhradné
39 996,87 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia detského ihriska v obci Blhovce
Obec Blhovce
36 999,92 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Výstavba letného javiska
Obec Pataš
17 390,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rekonštrukcia prírodného amfiteátra
Obec Nižný Lánec
32 077,33 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Zvýšenie efektívnosti a úspory prípravkov pri postrekovaní v ekologickom vinohrade nákupom postrekovača s precíznou aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín a kvapalných hnojív.
Ing. Agnesa Lovecká
10 465,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
31.
Január
2023
Rozšírenie a skvalitnenie služieb Reštaurácie Terasa
J & K TERASA s.r.o.
118 107,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika