Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
26.
Máj
2022
Inovácia v oblasti cloudových riešení v spoločnosti SINO s.r.o.
SINO s. r. o.
199 148,16 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Máj
2022
Inovácia výrobných postupov v spoločnosti INTERKOV GROUP, s.r.o.
INTERKOV GROUP, s.r.o.
164 430,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26.
Máj
2022
Rekonštrukcia Domu smútku v Revúcej
Mesto Revúca
61 492,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Verejné priestranstvo na ulici SNP p.č. 1283/30
Obec Jalovec
19 007,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Rekonštrukcia chodníka na hlavnej ulici v obci Zeleneč
Obec Zeleneč
41 811,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Rekonštrukcia chodníka v obci Žihárec
Obec Žihárec
10 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Bodovce, miestna komunikácia
Obec Bodovce
27 109,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Obstaranie techniky do ŽV
Radvaň s.r.o.
26 595,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Nákup poľnohospodárskych strojov
Ing. Karol Csizmadia
24 950,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Úprava verejného priestranstva v obci Cífer
Obec Cífer
17 632,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Zmena organizácie dopravy v obci Cífer
Obec Cífer
48 758,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Modernizácia a rozšírenie OKS Lok
Obec Lok
16 999,85 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Výstavba chodníkov v obci Herľany
Obec Herľany
28 328,59 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Kamerový systém v obci Temeš
Obec Temeš
9 398,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Obnova Kultúrneho domu v obci Breziny
Obec Breziny
32 873,91 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
26.
Máj
2022
Nákup komunálnej techniky v obci Krahule
Obec Krahule
20 136,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Detské ihrisko v obci Svinica p.č. : 926/1
Obec Svinica
23 754,83 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné
Obec Tovarné
37 794,73 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Máj
2022
Prestavba autobusovej zastávky
Obec Žalobín
11 876,53 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra