Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
6.
December
2022
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Veľký Krtíš
Mesto Veľký Krtíš
505 887,50 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
6.
December
2022
Ubytovanie vo vidieckom dome - Lukovištia
FREDEX s.r.o.
81 074,34 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6.
December
2022
Dobudovanie stokovej siete pre obec Stará Kremnička - I. etapa
Obec Stará Kremnička
330 497,77 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
December
2022
Rekonštrukcia materskej školy v obci Lastovce
Obec Lastovce
79 135,72 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
December
2022
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Torysa
Obec Torysa
392 746,24 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6.
December
2022
Ozdín MRK
Obec Ozdín
117 754,40 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
December
2022
Sanácia environmentálnej zátaže Jamník
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
638 241,60 € nenávratná MŽP SR
5.
December
2022
Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa
Štátna ochrana prírody SR
7 998 331,49 € nenávratná MŽP SR
5.
December
2022
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti TAXON, s.r.o.
TAXON, s.r.o.
224 550,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2022
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Thermal + s.r.o.
Thermal+ s.r.o.
171 445,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2022
Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
7 135 020,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
5.
December
2022
Platforma určená na technickú a základnú investičnú analýzu, obchodovanie a sledovanie digitálnych aktív.
altFINS, j. s. a.
700 000,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2022
Inteligentné inovácie v AGRO TAMI, a.s
AGRO TAMI, a.s
685 200,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5.
December
2022
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Bátovce
Obec Bátovce
135 598,30 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
December
2022
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany
Obec Ražňany
314 351,23 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
December
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Baďan
Obec Baďan
67 002,20 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
December
2022
Moderná knižnica Ľudovíta Štúra
Bánovské kultúrne centrum
189 769,45 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
5.
December
2022
Prestupné bývanie - Luník IX
Mestská časť Košice - Luník IX
2 417 650,96 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5.
December
2022
Obnova lesných spoločenstiev - LESOSPOL, pozemkové spoločenstvo Pača
LESOSPOL, pozemkové spoločenstvo Pača
60 502,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
December
2022
Obnova lesných porastov-Pozemkové spoločenstvo-Urbariát obce Chlebnice
Pozemkové spoločenstvo-Urbariát obce Chlebnice
146 582,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra