Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
Január
2022
Rozšírenie kapacity existujúcej kompostárne v obci Imeľ
Obec Imeľ
92 949,91 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
24.
Január
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/92/2020 (0463/2020-D1)
Obchodná akadémia Polárna 1, 04012 Košice - mestská časť Nad jazero
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
24.
Január
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/72/2017(0766/2017-D2)
Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce 355, 072 15 Budkovce
71 405,13 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
24.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/1/2022 (0001/2022)
Paneurópska vysoká škola n.o. Tomášikova 20, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
139 609,96 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy. výskumu a športu SR
24.
Január
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/240/2019
Základná škola, Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.
Január
2022
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kolinovciach
Obec Kolinovce
202 910,30 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Január
2022
Podpora miestneho rozvoja v obci Repište prostredníctvom investície do rekonštrukcie miestnej komunikácie
Obec Repište
24 997,64 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
Miestna komunikácia p.č. 809/1, 862/1, 811/1, k.ú. Jastrabá
Obec Jastrabá
22 793,22 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
Revitalizácia verejného priestranstva pri kultúrnom dome, Ihráč
Obec Ihráč
18 879,72 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
Oprava spevnenej plochy dvora Obecného úradu, Horná Ves
Obec Horná Ves
14 029,31 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka v obci Sklené Teplice
Obec Sklené Teplice
24 992,57 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka a verejných priestranstiev v časti obce Dvorec
Obec Dvorec
14 199,60 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
Revitalizácia oddychovej zóny v obci Malé Hoste
Obec Malé Hoste
13 094,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Malá Hradná
Obec Malá Hradná
13 108,76 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
Skvalitnenie turisticky vyhľadávaného vodopádu v Lúčkach osvetlením
Obec Lúčky
33 057,34 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
24.
Január
2022
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej k NKP v obci Becherov“
Obec Becherov
38 126,51 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Novostavba altánku
Obec Iňačovce
19 716,54 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Január
2022
Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Utekáč
Obec Utekáč
182 758,77 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Glabušovce
Obec Glabušovce
59 767,36 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
21.
Január
2022
Rekonštrukcia chodníka na ul. Štítnickej a ul. Gemerskej v obci Plešivec
Obec Plešivec
150 705,82 € nenávratná Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky