Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
15.
Január
2021
Riadenie výroby v teréne s infraštruktúrou IoT
RZET, s.r.o.
143 174,17 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15.
Január
2021
Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota
Obec Revúcka Lehota
89 400,08 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2021
Výstavba chodníkov v obci Mestisko
Obec Mestisko
59 108,09 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2021
Výstavba rigolov v obci Mestisko
Obec Mestisko
49 813,49 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2021
Rekonštrukcia domu smútku v obci Nový Salaš
Obec Nový Salaš
27 706,96 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2021
Modernizácia závlahového detailu – širokozáberové zavlažovače a pásové zavlažovače
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice
244 437,62 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2021
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Trebušovce
Obec Trebušovce
149 894,12 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Január
2021
Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA a financovanie odmien za práce vykonávané na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (2019 - 2020) - 313052V620 SIEA
SIEA
4 504 720,79 € nenávratná MH SR
14.
Január
2021
FaceControl - komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
APIS spol. s r.o.
688 447,31 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Január
2021
Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunke
RENOST, s.r.o.
113 325,67 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Január
2021
Poskytovanie služieb v oblasti lidarových dát
Gedis distribution s. r. o.
181 005,65 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Január
2021
Vybavenie zberného dvora v obci Mála Domaša
obec Malá Domaša
88 806,00 € nenávratná SAŽP
14.
Január
2021
Zlepšujme kvalitu ovzdušia v obciach a mestách - Čistý vzduch naše zdravie
European Science and Research Institute
197 361,88 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
14.
Január
2021
Výskum a vývoj modulu detekcie zmätenia v reálnom čase YesElf
Brainware s.r.o
294 107,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Január
2021
Modernizácia rybného hospodárstva Trebašovce
INGPORS, s.r.o.
0,00 € nenávratná MPRV SR
13.
Január
2021
Ekologické informačné aktivity pre rozvoj separovaného zberu
Mesto Sládkovičovo
79 765,80 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
Január
2021
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, rkm 59,845
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
774 985,94 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
13.
Január
2021
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP - projekt č. 310051AGU6 s názvom: "Financovanie externých odborných hodnotiteľov pre potreby hodnotenia ŽoNFP OP KŽP"
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
110 999,34 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
Január
2021
podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - Ing. Ivana Vasiľová, PhD.
Ing. Ivana Vasiľová, PhD.
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
13.
Január
2021
Zníženie energetickej náročnosti vo VAS s.r.o.
VAS s.r.o.
155 520,16 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky