Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
24.
Marec
2023
Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov
Obec Bunkovce
169 170,96 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
24.
Marec
2023
Modernizácia rybného hospodárstva Trebašovce
INGPORS, s.r.o.
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
Marec
2023
Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
9 786 908,84 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Marec
2023
Inovácia výrobného procesu Karton.sk
Karton.sk, s.r.o.
65 497,41 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Marec
2023
Novostavba materskej školy v obci Jasov
Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 04423 Jasov
1 999 805,44 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Marec
2023
Rozvoj Slovenskej batériovej aliancie
Slovenská batériová aliancia, Slovak Battery Alliance
199 076,38 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Marec
2023
Oživenie a animácie MAS Malokarpatské partnerstvo o.z.
Malokarpatské partnerstvo o. z.
33 784,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Marec
2023
Varhaňovce – Komunikácia v rómskej osade – 3. etapa
Obec Varhaňovce
343 720,72 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Marec
2023
Animácie a oživenie MAS HNILEC
Miestna akčná skupina HNILEC, o.z.
53 067,43 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Marec
2023
Dobudovanie pozemných komunikácií v obci Senné
Obec Senné, Senné 230, 072 13 Senné
201 002,58 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Marec
2023
Polyfunkčný objekt - OZE
MILANKO spol. s.r.o.
74 016,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Marec
2023
Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie OPII 2022-2023 - 313051CIG8
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
2 498 232,12 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22.
Marec
2023
Fotovoltaická elektráreň spoločnosti Cosmopo s.r.o. - Kostolné Kračany
Cosmopo s r.o
576 000,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Marec
2023
Kanalizácia Dlhé Stráže a ČOV Dlhé Stráže
Obec Dlhé Stráže
649 446,43 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
Marec
2023
Investície do akvakultúry – Slovryb 10/2020
Slovryb, a.s.
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22.
Marec
2023
Modernizácia akvakultúrnej prevádzky – rybníky v Gerlachove
Oľga Hrabčáková - ZOJOS
0,00 € nenávratná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21.
Marec
2023
Inovácia výrobného procesu prostredníctvom zavedenia inteligentných riešení vo výrobe
ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o.
541 442,56 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Marec
2023
Mosty cez Hájsky potok
Obec Hačava
32 782,73 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2023
Rekonštrukcia miestnej komunikácie pre kombinovanú bytovú výstavbu
Obec Komárovce
33 072,24 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Marec
2023
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Belža
Obec Belža
18 753,50 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra