Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
22.
Február
2024
Založenie novej prevádzkarne pomocou technológií s prvkami inteligentných riešení v spoločnosti VATILA
VATILA s.r.o.
217 266,10 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Názov projektu: Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou Vavrečka - stavebné úpravy, prístavba a nadstavba
Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Vavrečka 204
767 500,26 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Prístavba a nadstavba ZŠ a MŠ Prietržka
Obec Prietržka
470 857,26 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizáciu stavby "Základná škola Chminianske Jakubovany "
Obec Chminianske Jakubovany
156 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Vypracovanie realizačnej PD výstavba ZŠ Spišský Štiavnik
Obec Spišský Štiavnik
75 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Rozšírenie kapacity základnej školy v obci Kapušianske Kľačany - Zrušenie dvojzmennej prevádzky
Obec Kapušianske Kľačany
33 000,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Vypracovanie projektovej dokumentáciu na realizáciu stavby Boliarov
Obec Boliarov
47 400,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Dostavba pavilónu základnej školy Miloslavov
Obec Miloslavov
1 174 837,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Vlkovce
Obec Vlkovce
111 574,66 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Debarierizácia Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
124 884,89 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Rozšírenie kapacít ZŠ Bobrov
Obec Bobrov
2 849 065,62 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl
Spojená škola Gyulu Szabóa, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda
178 994,76 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Debarierizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice
43 213,91 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0048/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost
Mestská časť Bratislava-Rača
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC321-2017-37/02
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3 072 811,49 € nenávratná MŽP
22.
Február
2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0077/2023 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Obec Stankovany
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
22.
Február
2024
Investície do ŠRV v podniku LÚČNICA, spol. s r.o.
LÚČNICA, spol. s r.o.
144 250,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Február
2024
SMART DIAGNOSTICS IN RAIL TRANSPORTATION
DIAGO SF s.r.o.
2 291 431,74 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Február
2024
Inovácia receptúry suspenzie superabsorpčného polyméru substitúciou vstupných výrobných surovín
P e W a S s.r.o.
887 683,78 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21.
Február
2024
Realistické ľudské hologramy vytvorené a vysielané v reálnom čase
MATSUKO s.r.o.
2 253 544,03 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky