Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
23.
Jún
2021
Likvidácia dažďových vôd v intraviláne obce Veľká Mača
Obec Veľká Mača
56 116,46 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Jún
2021
Inteligentné inovácie v spoločnosti GALMM s.r.o.
GALMM s.r.o.
1 810 125,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23.
Jún
2021
Vodozádržné opatrenia ako podpora zlepšenia klímy v meste Strážske
Mesto Strážske
299 569,90 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
23.
Jún
2021
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Margecany
obec Margecany
366 035,86 € nenávratná MŽPSR
22.
Jún
2021
Zavedenie integrovaného systému manažérstva v podmienkach spoločnosti Nuclear Power a.s., Trnava
Nuclear Power, a.s.
18 798,78 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Systémové riešenie ekologických podkladových profilov
ALLMEDIA, spol. s r.o.
173 136,50 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti ATS Europe
ATS Europe,s.r.o.
138 368,30 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Zníženie energetickej náročnosti kotolne v spoločnosti OZETA NEO, a.s.
OZETA NEO, a.s.
145 856,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/324/2019 (1109/2019-D4)
Metodicko-pedagogické centrum Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
22.
Jún
2021
Zberný dvor v obci Horné Štitáre
Obec Horné Štitáre
144 945,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Komunitné centrum - Dojč
Obec Dojč
189 502,72 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
22.
Jún
2021
OZE – Gymnázium Ladislava Novomeského Senica
Trnavský samosprávny kraj
323 217,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
OZE – Záhorska knižnica v Senici
Trnavský samosprávny kraj
161 826,42 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Inovačno-sprostredkovateľská platforma s podporou umelej inteligencie
LAN Systems s.r.o.
196 916,67 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Veselá farma
Ing. Miroslava Matušáková
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
21.
Jún
2021
Zberný dvor v obci Stakčín
Obec Stakčín
217 550,00 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Jún
2021
Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany
Obec Chminianske Jakubovany
237 699,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
Jún
2021
Kompostáreň v obci Pohronský Ruskov
Obec Pohronský Ruskov
109 961,36 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Jún
2021
Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Jasov
Obec Jasov
32 130,00 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21.
Jún
2021
Mesto Sládkovičovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Mesto Sládkovičovo
477 095,87 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky