Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
5.
Október
2022
Výskum technológií opravného zvárania jadrovoenergetických zariadení
Výskumný ústav zváračský
12 000,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
5.
Október
2022
Prestavba budovy na komunitné centrum v obci Drienov
Obec Drienov
215 002,16 € nenávratná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4.
Október
2022
Inovácia technológie delenia materiálu a otryskávania
MIDOPO s.r.o.
120 678,50 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2022
Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
TUBAPACK, a.s.
299 779,15 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2022
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti Rubiq Technologies, s.r.o.
Rubiq Technologies, s.r.o.
100 725,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2022
Inovácia výrobného procesu MIDOPO s.r.o.
MIDOPO s.r.o.
230 100,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4.
Október
2022
Rozvoj turistickej infraštruktúry v okolí obce Henclová
Obec Henclová
32 247,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Detské ihrisko v obci Lučatín
Obec Lučatín
10 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čabalovce
Obec Čabalovce
19 265,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ Nízke Tatry
Obec Hiadeľ
17 492,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Družstevná ulica - v obci Špačince
Obec Špačince
50 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Zmluva o NFP pre projekt "Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia" (311031BJW4)
Mesto Prešov
1 143 239,50 € nenávratná MDVR SR
4.
Október
2022
Chodník pozdĺž cesty III/1643 - Vinohradská cesta
Obec Čechynce
21 848,30 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka
Obec Vyšná Hutka
49 999,89 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
Október
2022
Potraviny so zníženým obsahom cholesterolu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
4.
Október
2022
Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy Tušice
Obec Tušice
203 274,25 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti Persson s.r.o.
Persson s.r.o.
121 300,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Inteligentné inovácie v spoločnosti Lindab a.s.
Lindab a.s.
149 950,15 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Výroba organického hnojiva
AGROSEV, spol. s r.o.
144 821,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3.
Október
2022
Inteligentné inovácie v pekárenskej a cukrárenskej výrobe
Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s.
491 295,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky