Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
30.
November
2021
Vybudovanie obecnej kompostárne v obci Šrobárová
Obec Šrobárová
208 627,89 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
November
2021
Využitie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v priemyselnom podniku SCAME-SK, s.r.o.
SCAME-SK, s.r.o.
59 066,13 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
November
2021
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Hrabušice
Obec Hrabušice
114 978,62 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
November
2021
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE JABLONEC
obec Jablonec
195 275,98 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
November
2021
Zníženie energetickej náročnosti HYZA a.s.
HYZA a.s.
1 993 224,28 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
November
2021
Inovácia technológie pre výrobu nových druhov piva
VJP SK s. r. o.
83 190,92 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
November
2021
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP - projekt č. 310051BQM7 s názvom: "Materiálno-technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP KŽP IV."
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
347 576,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
November
2021
Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP - projekt č. 310051BQM5 s názvom: "Mzdy zamestnancov MŽP SR podieľajúcich sa na implementácii OP KŽP v roku 2022"
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5 657 804,41 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
November
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti He - TEST, spol. s.r.o.
He - TEST, spol. s r.o.
55 769,07 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
November
2021
Výstavba komunitného centra v obci Gemer
Obec Gemer
314 901,08 € nenávratná Ministerstvo vnútra SR
30.
November
2021
Zabezpečenie mzdových výdavkov na účely výkonu činností národného korešpondenta
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0,00 € nenávratná MPRV SR
30.
November
2021
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Martin Bicko
Martin Bicko
97 751,70 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
November
2021
Mzdové náklady oprávnených administratívnych kapacít OP RH
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0,00 € nenávratná MPRV SR
29.
November
2021
Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu "Think Small First"
Slovak Business Agency
8 473 564,00 € nenávratná Ministerstvo hospodárstva SR
29.
November
2021
Monitorovanie a hodnotenie množstva, režimu a kvality podzemenej vody
Slovenský hydrometeorologický ústav
6 077 173,93 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
29.
November
2021
Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti Cronson
Cronson, s.r.o.
424 575,00 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Inteligentné inovácie v NOTES, a.s.
NOTES, a.s.
229 463,16 € nenávratná Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Bánov – rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
obec Bánov
9 155 027,05 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
29.
November
2021
Monitoring of atmospheric air in Boryslav City
Boryslav City Council
2 241,00 € nenávratná Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/26/2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
210 514,47 € nenávratná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR