Register projektov

Centrálny register projektov (CRP) je zoznamom projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 689/2011.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov projektu/prijímateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Výška pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Typ pomoci
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Poskytovateľ
17.
Máj
2024
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.
5 986 316,70 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia SR
17.
Máj
2024
Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park
Mesto Senica
352 036,39 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Máj
2024
Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany
Obec Krakovany
148 542,00 € nenávratná MŽP SR
17.
Máj
2024
Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľká Mača
Obec Veľká Mača
76 509,20 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia
17.
Máj
2024
Zberný dvor Baška
Obec Baška
496 230,43 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
17.
Máj
2024
Rozvoj občianskej a poznávacej infraštruktúry v Lesoch Mesta Spišská Belá s. r. o.
Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o.
99 290,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2024
Poznávacia infraštruktúra v lesnom ekosystéme CHVU Čergov – Hradisko
Dobrovoľné združenie občanov HRADISKO o.z.
80 635,45 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2024
Oko mesta Medzev
Mestský podnik lesov Medzev, spoločnosť s ručením obmedzeným
276 104,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2024
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Krivá
Obec Krivá
889 541,19 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Bitarová
Obec Bitarová
0,00 € nenávratná Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
16.
Máj
2024
Rekonštrukcia technického diela Blajzloch
Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice
74 217,84 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Poznávacia infraštruktúra v lesnom ekosystéme Štefana Grenčíka
Štefan Grenčík
251 594,07 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Poznávacia infraštruktúra v lesnom ekosystéme Urbárskej obce Krasňany
Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Krasňany
34 918,01 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Investície do ŠRV v podniku AGROTOP Topoľníky, a.s.
AGROTOP Topoľníky a.s.
30 000,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Investície do zvýšenia kvality produkcie viniča - PD Svodín
Poľnohospodárske družstvo Svodín
18 795,00 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Alternatívne potravinové siete: od konzumnej k udržateľnej spotrebe
Geografický ústav SAV, v.v.i.
0,00 € nenávratná Agentúra na podporu na výskumu a vývoja
16.
Máj
2024
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
178 169,04 € nenávratná MŽP
16.
Máj
2024
Podpora na chod MAS Partnerstvo BACHUREŇ a animačné aktivity
Partnerstvo BACHUREŇ, o.z.
111 640,61 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
16.
Máj
2024
Výstavba amfiteátra v obci Ratka
Obec Ratka
11 956,80 € nenávratná Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Máj
2024
Vodozádržné opatrenia RTVS Bratislava
Rozhlas a televízia Slovenska
66 805,79 € nenávratná Ministerstvo životného prostredia