Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011

Dátum:

Dátum zverejnenia:12.11.2012
Dátum začatia:01.05.2011
Dátum ukončenia:15.11.2011

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Kamienka
IČO prijímateľa:00323110
Miesto realizácie:k.ú. Kamienka - extravilán
Poskytovateľ:Úrad vlády SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#1007

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 92 523 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
239/2011
92 523,00 € Úrad vlády SR Obec Kamienka
Vystavil: Úrad vlády SR Zobrazenia: 0x