Oživovanie stratégie CLLD - MAS Biela Orava

Dátum:

Dátum zverejnenia:15.02.2019
Dátum začatia:06.12.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Miestna akčná skupina Biela Orava
IČO prijímateľa:42387311
Miesto realizácie:Okres:Námestovo, Obec: Babín, Beňadovo,Bobrov,Breza,Klin,Krušetnica,Lokca,Mútne,Námestovo,Novoť,Oravská Jasenica,Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné, Zubrohlava,Lomná
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#108142

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 60 000,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190P066
Dodatok č.1
0,00 € Miestna akčná skupina Biela Orava Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x