Likvidácia dažďových vôd v intraviláne obce Veľká Mača

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.06.2021
Dátum začatia:11.08.2020
Dátum ukončenia:23.03.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Veľká Mača
IČO prijímateľa:00306274
Miesto realizácie:Obec Veľká Mača
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#112656

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 56 116 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KZP-PO2-SC211-2018-40/01
132 549,56 € Obec Veľká Mača Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/01
0,00 € Obec Veľká Mača Ministerstvo životného prostredia
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dodatok č. 1
132 549,56 € Obec Veľká Mača Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
OPKZP-PO2-SC211-2018-40/01
0,00 € Obec Veľká Mača Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
56 116,46 € Obec Veľká Mača Ministerstvo životného prostredia
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 5
0,00 € Obec Veľká Mača Ministerstvo životného prostredia
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x