Dodatok č. 2


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:

Dodávateľ

Názov:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/05
Dátum uzavretia:07.10.2019
Dátum účinnosti:11.10.2019
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:0
Poznámka:
Prílohy:/data/att/93037.pdf/data/att/93038.pdf/data/att/93039.pdf/data/att/93040.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: