Dodatok č. 3


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:

Dodávateľ

Názov:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/05
Dátum uzavretia:04.11.2019
Dátum účinnosti:08.11.2019
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:1593248.67
Poznámka:Predmetom dodatku č. 3 je zníženie výšky NFP o 1 427 130,32 EUR (úspora finančných prostriedkov po ukončení verejných obstarávaní na projekte)
Prílohy:/data/att/94479.pdf/data/att/94480.pdf/data/att/94481.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: