Prevádzkové náklady MAS Naše Považie

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.11.2019
Dátum začatia:01.12.2017
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Naše Považie
IČO prijímateľa:42025257
Miesto realizácie:Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Kostolec, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drieňové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Sádočné, Slopná, S
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#117310

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 139 093 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N359-511-23 zo dňa 28.05.2018
IROP-D1-302051N359-511-23
139 093,08 € Naše Považie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x