Dodatok č. 4


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:

Dodávateľ

Názov:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO2-SC211-2017-21/05
Dátum uzavretia:25.05.2020
Dátum účinnosti:03.06.2020
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:0
Poznámka:Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí NFP a jej Prílohy č. 3 - Finančné opravy
Prílohy:/data/att/102471.pdf/data/att/102472.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: