Prvý realizačný projekt Programu revitalizáci ekrajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.11.2012
Dátum začatia:01.05.2011
Dátum ukončenia:15.11.2011

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Hosťovce
IČO prijímateľa:00308005
Miesto realizácie:k.ú. Hosťovce - extravilán
Poskytovateľ:Úrad vlády SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#129

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 92 700 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní Slovenskej republiky
116/2011
92 700,00 € Úrad vlády SR Obec Hosťovce
Vystavil: Úrad vlády SR Zobrazenia: 0x