Zberný dvor Drnava a sanácia skládky v Drnave

Dátum:

Dátum zverejnenia:16.10.2020
Dátum začatia:01.11.2017
Dátum ukončenia:31.10.2018

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Drnava
IČO prijímateľa:00328201
Miesto realizácie:Obec Drnava
Poskytovateľ:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#130926

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 218 911 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 03 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D03_SEP-IMRK2-2017-001232
218 911,13 € Obec Drnava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
Vystavil: Ministerstvo vnútra SR Zobrazenia: 0x