Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023)

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.03.2023
Dátum začatia:01.01.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
IČO prijímateľa:00686832
Miesto realizácie:Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#146612

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 583 621 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Aktualizácia č.2 reg. č. 07446/2022-4242-62006 k Rozhodnutiu o schválení NFP reg. č. 60981/2021-4222-138231
60981/2021-4222-138231
350 252,38 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
Aktualizácia č. 3 reg. č. 04950/2023-4242-14620 k Rozhodnutiu o schválení NFP reg. č. 60981/2021-4222-138231
04950/2023-4242-14620
350 252,38 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Vystavil: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x