Národný projekt NPC II - BA kraj

Dátum:

Dátum zverejnenia:29.11.2023
Dátum začatia:01.06.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Slovak Business Agency
IČO prijímateľa:30845301
Miesto realizácie:Bratislavský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR)
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#146900

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 21 917 591,66 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP č.274/2017-2060-2242 (reg.č. dodatku 50/2022-2060-4243) k projektu s názvom Národný projekt NPC II - BA kraj, kód projektu ITMS2014+: 313041I861
Zmluva o poskytnutí NFP č.274/2017-2060-2242 (reg.č. dodatku 50/2022-2060-4243)
21 917 591,66 € Slovak Business Agency (SBA) MH SR
Vystavil: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Zobrazenia: 0x