„Podpora krátkych dodávateľských reťazcov – Agrospiš-Zemplín“

Dátum:

Dátum zverejnenia:18.07.2022
Dátum začatia:26.11.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:SHR PAVOL PALUBA Ovčín – hospodársky dvor Nová Kelča
IČO prijímateľa:37883925
Miesto realizácie:SR, okres Stará Ľubovňa, obec Nová Kelča, Stará Ľubovňa, Vislanka
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#150313

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 2 020 605,95 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 164PO320009
Dodatok č. 2
0,00 € SHR PAVOL PALUBA Ovčín - hospodársky dvor Nová Kelča Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x