Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/64/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:02.03.2023
Dátum začatia:01.09.2020
Dátum ukončenia:30.06.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Pod amfiteátrom 7, 93401 Levice
IČO prijímateľa:00893315
Miesto realizácie:Nitriansky kraj, Levice
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#157807

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/64/2020
0410/2020- D1
0,00 € SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x