Dodatok č. 1


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:42181810

Dodávateľ

Názov:Mesto Gabčíkovo
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dátum uzavretia:22.05.2024
Dátum účinnosti:29.05.2024
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:464903.02
Poznámka:Predmetom dodatku: akceptovanie menej významnej zmeny spočívajúcej v presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými skupinami výdavkov a z dôvodu akceptovanej menej významných zmien spočívajúcich v skrátení doby realizácie HAP
Prílohy:/data/att/152861.pdf/data/att/152859.pdf/data/att/152860.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: