Opatrenia pre zlepšenie životaschopnosti lesov v pozemkovom spoločenstve – Majitelia pôdy – pozemkové spoločenstvo Smrečany na obdobie 2020 – 2022

Dátum:

Dátum zverejnenia:29.05.2024
Dátum začatia:28.11.2022
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Majitelia pôdy – pozemkové spoločenstvo Smrečany
IČO prijímateľa:31666205
Miesto realizácie:SR, okres Liptovský Mikuláš, obec Smrečany
Poskytovateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#175160

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 10 354,60 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 084ZA450002
Dodatok č.1
10 354,60 € Majitelia pôdy - pozemkové spoločenstvo Smrečany Pôdohospodárska platobná agentúra
Vystavil: Pôdohospodárska platobná agentúra Zobrazenia: 0x