Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia
IČO:42181810

Dodávateľ

Názov:Mesto Spišská Stará Ves
IČO:00326526
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dátum uzavretia:07.06.2024
Dátum účinnosti:12.06.2024
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:
Suma s DPH:288735.44
Poznámka:Dodatok bol vypracovaný z dôvodu zapracovania menej významnej zmeny projektu –
Menej významná zmena č. 1 – posun ukončenia realizácie HAP z 01/2023 na 09/2023,
Menej významná zmena č. 2 - posun ukončenia realizácie HAP z 09/2023 na 11/2023.
Prílohy:/data/att/153181.pdf/data/att/153180.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: