Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011

Dátum:

Dátum zverejnenia:06.11.2012
Dátum začatia:01.05.2011
Dátum ukončenia:15.11.2011

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Obec Ratkovské Bystré
IČO prijímateľa:00319007
Miesto realizácie:k.ú. Ratkovské Bystré - extravilán
Poskytovateľ:Úrad vlády SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#436

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 92 700,00 €
Vystavil: Úrad vlády SR Zobrazenia: 0x