Zavedenie moderných IKT v spoločnosti SCHAFY, spol. s r. o.

Dátum:

Dátum zverejnenia:23.09.2014
Dátum začatia:06.05.2014
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ: SCHAFY, spol. s r. o.
IČO prijímateľa:17 332 575
Miesto realizácie:Továrenská 3, 901 01 Malacky
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#53066

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci Z2232022011002 k zmluve č. Z2232022011001
Z2232022011002
0,00 € SCHAFY, spol. s r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x