Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KVANT spol. s r.o.

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.10.2014
Dátum začatia:07.08.2014
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:KVANT spol. s r.o.
IČO prijímateľa:31398294
Miesto realizácie:Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava – Karlova Ves - Opavská 24, Bratislava – Nové Mesto
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#54848

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. Z2232022012002 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z2232022012001
Z2232022012002
0,00 € KVANT spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x