Inovovanie IKT a webového portálu, implementácia obchodného systému v spoločnosti Cassis consult, s.r.o.

Dátum:

Dátum zverejnenia:16.01.2015
Dátum začatia:26.07.2013
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Cassis consult, s.r.o.
IČO prijímateľa:35882115
Miesto realizácie:Vlčkova 37, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#58630

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 Z223202200960201 k Zmluve o zriadení záložného práva na hnuteľné veci Z2232022009602 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z2232022009601
Z2232022009602
0,00 € Cassis consult, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x