Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KVANT spol. s r.o.

Dátum:

Dátum zverejnenia:12.02.2015
Dátum začatia:07.08.2014
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:KVANT spol. s r.o.
IČO prijímateľa:31398294
Miesto realizácie:Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava IV
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#60064

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č.1 Z223202201200201 k Zmluve o zriadení záložného práva na hnuteľné veci k zmluve č. Z2232022012001
Z223202201200201
0,00 € KVANT spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x