Rast konkurencieschopnosti spoločnosti IMET-AKE spol. s r.o. obstaraním inovatívnych IKT

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.03.2015
Dátum začatia:09.12.2014
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:IMET-AKE s.r.o.
IČO prijímateľa:31341870
Miesto realizácie:M. Schneidera -Trnavského 2/B, 841 01 Bratislava
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#61202

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci Z2232022012302 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z2232022012301
Z2232022012302
0,00 € IMET-AKE s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x