Zavádzanie a účinné využitie prístupu k IKT v spoločnosti Centire s. r. o.

Dátum:

Dátum zverejnenia:29.06.2015
Dátum začatia:01.03.2015
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Centire s. r. o.
IČO prijímateľa:36866857
Miesto realizácie:Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#64655

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci Z2232022013802 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z2232022013801
Z2232022013802
0,00 € Centire s. r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x