Energetické zefektívnenie technologického vybavenia v spoločnosti Ing. Vojtech Gottschall BAGETA

Dátum:

Dátum zverejnenia:29.06.2015
Dátum začatia:01.05.2015
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Ing. Vojtech Gottschall BAGETA
IČO prijímateľa:30104424
Miesto realizácie:Obchodná 16, Pezinok
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#64687

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci Z2232012016602 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z2232012016601
Z2232012016602
0,00 € Ing. Vojtech Gottschall BAGETA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x