Modernizácia výrobného procesu v spoločnosti KVANT spol. s r.o.

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.08.2015
Dátum začatia:11.05.2015
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:KVANT spol. s r.o.
IČO prijímateľa:31398294
Miesto realizácie:Fakulta MFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava – Karlova Ves
Poskytovateľ:MPRV SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#65199

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci Z2232012019202 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z2232012019201
Z2232012019202
0,00 € KVANT spol. s r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vystavil: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zobrazenia: 0x