001/5.1MP/2013


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia SR
IČO:

Dodávateľ

Názov:Štátna ochrana prírody SR
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dátum uzavretia:
Dátum účinnosti:31.10.2015
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.08.2020
Suma s DPH:3503642
Poznámka:Úprava časového rámca realizácie aktivít projektu v Prílohe č. 2 Zmluvy o NFP
Prílohy:/data/att/49119.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: