Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlých obcí a intenzifikácia ČOV .

Dátum:

Dátum zverejnenia:18.10.2019
Dátum začatia:01.03.2016
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO prijímateľa:36570460
Miesto realizácie:Čierna nad Tisou, Veľké Trakany, Malé Trakany
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#72402

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 10 500 348 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO1-SC-121/122-2015/15
10 500 348,46 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 1
10 500 348,46 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
10 500 348,46 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 3
10 500 348,46 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 4 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 4
11 667 053,84 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 5 k Zmluve o NFP
Dodatok č. 5
11 667 053,84 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 6
10 500 348,46 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 7
11 068 674,36 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 8
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. OPKŽP-PO1-SC121/122-2015/15/NM/56
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. OPKŽP-PO1-SC121/122-2015/15/NM/56
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. OPKŽP-PO1-SC121/122-2015/15/NM/57
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. OPKŽP-PO1-SC121/122-2015/15/NM/57
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 9
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. OPKŽP-PO1-SC121/122-2015/15/NM/72
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. OPKŽP-PO1-SC121/122-2015/15/NM/72
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. OPKŽP-PO1-SC121/122-2015/15/NM/73
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. OPKŽP-PO1-SC121/122-2015/15/NM/73
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x