Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/101/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia:29.05.2023
Dátum začatia:01.09.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany
IČO prijímateľa:37812157
Miesto realizácie:Stredné Slovensko, Žilinský kraj, okres Martin, obec 4 Sučany
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159993

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/101/2019
0554/2019- D1
0,00 € Základná škola Slovenského národného povstania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x