Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/182/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.05.2023
Dátum začatia:01.01.2021
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:HUMAN IDENTITY, o.z. Bojná 287, 956 01 Bojná
IČO prijímateľa:50988905
Miesto realizácie:Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kra
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159945

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/182/2020
0813/2020- D1
0,00 € HUMAN IDENTITY, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x