DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2021-67/03

Dátum:

Dátum zverejnenia:10.04.2024
Dátum začatia:09.04.2024
Dátum ukončenia:31.12.2028

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO prijímateľa:42181810
Miesto realizácie:Bratislava
Poskytovateľ:MŽP
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#173550

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 1 961 226,27 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO2-SC211-2021-67/03
OPKZP-PO2-SC211-2021-67/03
1 961 226,27 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x