Dodatok č. 1 OPKZP-PO2-SC211-2018-40/19


Obstarávateľ

Názov:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO:

Dodávateľ

Názov:Mesto Stará Ľubovňa
IČO:
Adresa:

Informácie o zmluve

Názov zmluvy:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dátum uzavretia:06.05.2020
Dátum účinnosti:13.05.2020
Poznámka k účinnosti:
Dátum platnosti do:31.12.2028
Suma s DPH:158362.2
Poznámka:Dodatok č. 1 rieši aktualizáciu Prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom jej zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF.
Prílohy:/data/att/101346.pdf/data/att/101347.pdf

Systémové údaje

Interné ID:0
Dátum zverejnenia:
Stav: