Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/123/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia:08.07.2021
Dátum začatia:01.09.2019
Dátum ukončenia:31.08.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola Námestie Konkolyho-Thege 2, 947 01 Hurbanovo
IČO prijímateľa:37861123
Miesto realizácie:Nitriansky kraj, okres Komárno, Hurbanovo
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#137413

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/123/2019
0575/2019-D2
0,00 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x