Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/129/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:02.03.2023
Dátum začatia:01.10.2020
Dátum ukončenia:30.06.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Športový klub VOUK 1.mája 748, 069 01 Snina
IČO prijímateľa:42090989
Miesto realizácie:Prešovský kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#157810

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/129/2020
0565/2020- D2
0,00 € Športový klub VOUK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/129/2020
0565/2020- D2
0,00 € Športový klub VOUK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x