Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/163/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:29.05.2023
Dátum začatia:01.11.2020
Dátum ukončenia:31.10.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Súkromné centrum starostlivosti o voľný čas detí KVIETOK Svätoplukova 7, 940 01 Nové Zámky
IČO prijímateľa:42126045
Miesto realizácie:Nitriansky kraj, Nové Zámky
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#160002

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/163/2020
0665/2020- D2
0,00 € Súkromné centrum starostlivosti o voľný čas detí KVIETOK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x