Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/173/2018

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.09.2023
Dátum začatia:01.08.2018
Dátum ukončenia:31.07.2021

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Bajkalská č. 25, 827 18 Bratislava
IČO prijímateľa:00623491
Miesto realizácie:Bajkalská 25, 82718 Bratislava–mestská časť Ružinov
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#164609

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/173/2018
0482/2018-D2
0,00 € Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x