Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/38/2020

Dátum:

Dátum zverejnenia:22.09.2023
Dátum začatia:01.03.2021
Dátum ukončenia:30.06.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Zlatá tehlička o.z. Partizánska 2920/6, 911 01 Trenčín
IČO prijímateľa:42374677
Miesto realizácie:Trenčiansky kraj
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#165402

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/38/2020
0352/2020-D2
0,00 € Zlatá tehlička o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x