Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/57/2019

Dátum:

Dátum zverejnenia:26.05.2023
Dátum začatia:01.09.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola, J.Hollého 696/3, Topoľčany J. Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany
IČO prijímateľa:37860658
Miesto realizácie:Nitriansky kraj, Topoľčany, Nitra
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159947

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/57/2019
0354/2019- D3
0,00 € Základná škola, J.Hollého 696/3, Topoľčany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Zobrazenia: 0x