Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/387/2018

Dátum:

Dátum zverejnenia:09.05.2023
Dátum začatia:01.02.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa Školská 54/21, 094 02 Slovenská Kajňa
IČO prijímateľa:37873342
Miesto realizácie:Slovenská Kajňa
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#159539

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 145 522,61 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/387/2018
1080/2018 – D4
0,00 € Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x