Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/256/2018

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.09.2023
Dátum začatia:01.08.2018
Dátum ukončenia:31.10.2023

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:wolfmark, s.r.o. T. H. Ševčenka 7/17, 089 01 Svidník
IČO prijímateľa:48308161
Miesto realizácie:Prešovský kraj, okres Stropkov, okres Svidník, obec Stropkov, obec Svidník
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#164595

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0,00 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/256/2018
0698/2018-D6
0,00 € wolfmark, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x