Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/106/2017

Dátum:

Dátum zverejnenia:03.08.2021
Dátum začatia:01.12.2017
Dátum ukončenia:30.11.2020

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Základná škola Hlavná 86/29, 98526 Málinec
IČO prijímateľa:35991364
Miesto realizácie: Slovensko – Stredné Slovensko – Banskobystrický kraj – Poltár – Málinec
Poskytovateľ:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#138149

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 0 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/106/2017
0801/2017-D2
0,00 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vystavil: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zobrazenia: 0x