DOHODA č. DOH_1/2023/1.8 O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI ČÍSLO 13/2023/1.8 UZAVRETEJ DŇA 04. apríla 2023

Dátum:

Dátum zverejnenia:05.09.2023
Dátum začatia:30.08.2023
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO prijímateľa:42181810
Miesto realizácie:Bratislava
Poskytovateľ:MŽP
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#164604

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 152 158,70 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
DOHODA č. DOH_1/2023/1.8 O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI ČÍSLO 13/2023/1.8 UZAVRETEJ DŇA 04. apríla 2023
1/2023/1.8
152 158,70 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Minsterstvo životného prostredia SR Zobrazenia: 0x