Ekologické informačné aktivity pre rozvoj separovaného zberu

Dátum:

Dátum zverejnenia:13.01.2021
Dátum začatia:01.04.2019
Dátum ukončenia:neuvedený

Identifikácia projektu:

Prijímateľ:Mesto Sládkovičovo
IČO prijímateľa:00306177
Miesto realizácie:Mesto Sládkovičovo
Poskytovateľ:Ministerstvo životného prostredia
Typ poskytnutej pomoci:nenávratná
CRP ID:#109275

Cenové plnenie:

Výška pomoci: 79 766 €

Zmluvy:

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-Info-2017-28/08
83 964,00 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 1
79 765,80 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
79 768,80 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dodatok č. 3
79 768,80 € Mesto Sládkovičovo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vystavil: Slovenská agentúra životného prostredia Zobrazenia: 0x